biểu đồ giao dịch cổ phiếu PHR
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
CÁC DỰ ÁN
THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀNG
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
VĂN BẢN
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
VI TÍNH
HÌNH ẢNH - TƯ LIỆU
tìm kiếm


   Các dự án

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ DÀI HẠN
                                                                                                                              ĐVT: Triệu đồng

S

T

T

Danh mục đầu tư

Vốn đầu tư toàn dự án

Vốn điều lệ công ty

Tỷ lệ góp vốn của PHR / vốn điều lệ

Vốn góp từ 01/01/13 đến 30/06/13

Vốn góp lũy kế đến 30/06/13

I

Góp vốn vào các công ty con:

2.927.570

1.082.000


153.194

914.586

1.

Công ty TNHH phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom tại Kampuchia

1.130.000

452.000

100%

27.194

811.824

2.

Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát

107.570

50.000

70%


35.000

3.

Công ty CP KCN Tân Bình

490.000

100.000

80%

105.000

18.031

4.

Công ty TNHH cao su Phước Hòa Đắklắk

1.200.000

480.000

100%

21.000

49.731

II

Góp vốn vào các công ty liên kết:

1.100.000

428.507132.997

1.

Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

500.000

160.000

32%


53.032

2.

Công ty TNHH Đầu tư CSHT VRG

600.000

268.507

29%


79.965

III

Đầu tư dài hạn khác:

13.871.489

3.020.416


4.400

291.711

1.

CTCP Thuỷ điện Geruco Sông Côn

1.000.000

334.000

19%


57.000

2.

Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG

8.139.466

600.000

20%


129.985

3.

Công ty CP Cao su Quasa Geruco Lào

1.432.023

1.002.416

2,43%


24.300

4.

Công ty CP Cao su Sơn La

    2.076.000

700.000

2,85%


20.000

5.

Công ty CP thủy điện VRG Ngọc Linh

730.000

160.000

23%

4.400

28.465

6.

Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An

244.000

104.000

19%


28.557

7.

Công ty Cổ phần Công nghiệp & NXK cao su

200.000

100.000

3%


2.362

8.

Công ty Cổ phần Thế thao Ngôi sao Geru

50.000

20.000

5%


1.042

Tổng cộng

   17.899.059

   4.530.923


157.594

1.339.294

bảng chứng khoán điện tử
tin mới

Trực tuyến : 99
Lượt truy cập : 5951929
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
Địa chỉ: Xã Phước Hòa - Huyện Phú Giáo - Tình Bình Dương
Tel.: (84) 6503 657 106 - (84) 6503 657 113 - Fax: (84) 6503 657 110
Website: www.phr.vn; www.phuochoa.com.vn
Email: phuochoarubber@hcm.vnn.vn