Tra cứu giá cao su thiên nhiên
ĐỊA CHỈ TRA CỨU GIÁ CAO SU THIÊN NHIÊN

 
1.      Thị trường tocom ( Nhật Bản)

http://www.tocom.or.jp/souba/rubber/index.html

 2.      Thị trường Shanghai (Trung Quốc)

http://www.shfe.com.cn/estatements/secondpage.jsp?subjectpid=905&subjectid=9051&startpage=1

 3.      Thị trường Malaysia

http://www3.lgm.gov.my/mre/daily.aspx

 4.      Thị trường Singapore


http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/marketinfo/derivatives/delayed_prices/futures

 5.      Sàn giao dịch nông sảnThái Lan
http://www.afet.or.th/v081/english/data/quote.php

6.      Hiệp hội cao su Ấn Độ
http://www.rubberboard.org.in/rubberprice.asp?url=earlyrubberprice.asp

7.      Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên ( ANRPC)
http://www.anrpc.org/html/daily_prices.aspx

8.      Công ty consortium  cao su quốc tế (IRCo.)

http://www.irco.biz/Cprices-in.php

9.      Việt Nam

a.  Hiệp hội cao su Việt Nam (phải là thành viên HH mới xem được).

                            http://www.vra.com.vn/web/index.jsp?idx=price&cat=price

b.Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)

                           http://www.vinanet.com.vn/tin-hang-hoa/cao-su-san-pham-cao-su/cao-su-san-pham-cao-su/mn-RBR-264-1.asmx

                       
10.  Công ty CP cao su Phước Hòa

Để biết thêm thông tin về giá thu mua mủ nguyên liệu, chỉ đạo giá bán từ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam xin liên hệ:

Website: http://www.phr.vn

Phone: 0650-3657106