biểu đồ giao dịch cổ phiếu PHR
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
CÁC DỰ ÁN
THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀNG
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
VĂN BẢN
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
VI TÍNH
HÌNH ẢNH - TƯ LIỆU
tìm kiếm

   Tin tức & sự kiện
  Lượt xem tin này: 21133
ĐỊA CHỈ TRA CỨU GIÁ CAO SU THIÊN NHIÊN

 
1.      Thị trường tocom ( Nhật Bản)

http://www.tocom.or.jp/souba/rubber/index.html

 2.      Thị trường Shanghai (Trung Quốc)

http://www.shfe.com.cn/estatements/secondpage.jsp?subjectpid=905&subjectid=9051&startpage=1

 3.      Thị trường Malaysia

http://www3.lgm.gov.my/mre/daily.aspx

 4.      Thị trường Singapore


http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/marketinfo/derivatives/delayed_prices/futures

 5.      Sàn giao dịch nông sảnThái Lan
http://www.afet.or.th/v081/english/data/quote.php

6.      Hiệp hội cao su Ấn Độ
http://www.rubberboard.org.in/rubberprice.asp?url=earlyrubberprice.asp

7.      Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên ( ANRPC)
http://www.anrpc.org/html/daily_prices.aspx

8.      Công ty consortium  cao su quốc tế (IRCo.)

http://www.irco.biz/Cprices-in.php

9.      Việt Nam

a.  Hiệp hội cao su Việt Nam (phải là thành viên HH mới xem được).

                            http://www.vra.com.vn/web/index.jsp?idx=price&cat=price

b.Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)

                           http://www.vinanet.com.vn/tin-hang-hoa/cao-su-san-pham-cao-su/cao-su-san-pham-cao-su/mn-RBR-264-1.asmx

                       
10.  Công ty CP cao su Phước Hòa

Để biết thêm thông tin về giá thu mua mủ nguyên liệu, chỉ đạo giá bán từ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam xin liên hệ:

Website: http://www.phr.vn

Phone: 0650-3657106
Các tin khác :
bảng chứng khoán điện tử
tin mới

Trực tuyến : 106
Lượt truy cập : 5951940
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
Địa chỉ: Xã Phước Hòa - Huyện Phú Giáo - Tình Bình Dương
Tel.: (84) 6503 657 106 - (84) 6503 657 113 - Fax: (84) 6503 657 110
Website: www.phr.vn; www.phuochoa.com.vn
Email: phuochoarubber@hcm.vnn.vn