Công nghệ thay đổi qua 16 năm
Kể từ sau "sự cố Y2K" năm 2000, công nghệ đã phát triển vượt bậc để sau 16 năm, 
con người có iPhone, Facebook, xe ô tô điện, máy in 3D...
Công nghệ thay đổi qua 16 năm
Nguồn: vnexpress.net