PHR: Ước lợi nhuận 9 tháng đạt 284 tỷ, tăng trưởng 110%

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) vừa công bố báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và phương hướng quý IV năm 2017.

Về tình hình kinh doanh tháng 9/2017, PHR đã giao bán được gần 3.378 tấn mủ thành phẩm các loại với giá bán bình quân trong tháng đạt 38,32 triệu đồng/tấn, ước đạt lợi nhuận trước thuế tháng 9 là 33 tỷ đồng.

Lũy kế tiêu thụ 9 tháng, Công ty đạt 20.628 tấn mủ thành phẩm với giá bán bình quân 41,44 triệu đồng/tấn, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm 2016 và đem về 854,84 tỷ đồng doanh thu.

Theo đó, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 9 tháng (cả mủ skim) đạt 854,84 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng ước đạt 284,2 tỷ đồng, vượt kế hoạch 5% và bằng 210% so với cùng kỳ năm 2016.

Về hoạt động sản xuất, trong tháng 9/2017, Công ty khai thác được 1.360 tấn mủ quy khô. Lũy kế 9 tháng khai thác được 9.081 tấn mủ quy khô hoàn thành 65% kế hoạch năm và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu mua tháng 9 đạt 1.832 tấn, lũy kế thu mua 11.026 tấn hoàn thành 78,8% kế hoạch năm. Giá thu mua mủ nguyên liệu hiện tại là 300-305 đồng/TSC, sản lượng hàng ngày PHR thu mua được từ 70-80 tấn.

Từ sản lượng khai thác và thu mua, PHR chế biến được 20.682 tấn mủ thành phẩm các loại; trong đó chiếm tỷ trọng lớn là chủng loại CV50+60, SVR L+3L, SVR 10+20.

Về công tác tài chính, PHR sẽ điều chỉnh kế hoạch giá thành, tăng doanh thu, lợi nhuận năm 2017 trình Tập đoàn phê duyệt, cân đối chủ động nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, kiểm kê vườn cây KTCB đề nghị miễn tiền thuê đất năm 2017.

Về công tác xây dựng cơ bản, các hạng mục đầu tư XDCB lũy kế 9 tháng đã chi 9,53 tỷ đồng, đạt tiến độ 83%. Các hạng mục XDCB kế hoạch giá thành đã chi 11,17 tỷ đồng, tiến độ thực hiện 92%.

Về phương hướng hoạt động quý IV/2017, Công ty phấn đấu khai thác vượt sản lượng 7.786 tấn mủ quy khô, riêng kế hoạch tháng 10 phấn đấu 1.680 tấn. Thu mua mủ quý IV là 4.000 tấn để tăng nguồn nguyên liệu cho chế biến. Tổ chức thực hiện thanh lý rãi vụ, đấu giá thanh lý 600 ha cao su, chuẩn bị đất để trồng tái canh đầu mùa mưa 2018.


Nguồn: ndh.vn