biểu đồ giao dịch cổ phiếu PHR
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
CÁC DỰ ÁN
THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀNG
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
VĂN BẢN
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
VI TÍNH
HÌNH ẢNH - TƯ LIỆU
tìm kiếm

   Tin tức & sự kiện
  Lượt xem tin này: 262
Tập tin đính kèm: 425.CSPH-HDQT13565301062018.pdf


Công bố thông tin phát hành cổ phiều
Để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Các tin khác :
bảng chứng khoán điện tử
tin mới

Trực tuyến : 117
Lượt truy cập : 5951956
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
Địa chỉ: Xã Phước Hòa - Huyện Phú Giáo - Tình Bình Dương
Tel.: (84) 6503 657 106 - (84) 6503 657 113 - Fax: (84) 6503 657 110
Website: www.phr.vn; www.phuochoa.com.vn
Email: phuochoarubber@hcm.vnn.vn