PHR: Khen thưởng 24 tập thể hoàn thành sản lượng

Nhằm kịp thời động viên CB-CNLĐ trong phong trào thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017.  Từ ngày 13 đến ngày 15/12/2017, Công ty cổ phần cao su Phước Hòa đã đến trực tiếp tại Nông trường, Nhà Đội chúc mừng và trao thưởng cho NTCS Hội Nghĩa và 23 Đội sản xuất thuộc NTCS Bố Lá, NTCS Tân Hưng, NTCS Lai Uyên, NTCS Hội Nghĩa, NTCS Nhà Nai đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017 trước 20 ngày. Cụ thể khen thưởng 50 triệu đồng/Nông trường và 10 triệu đồng/Đội sản xuất.

Cùng với khen thưởng tập thể Nông trường và Đội sản xuất, từ tháng 9/2017, Công đoàn Công ty đã phối hợp với Công ty phát động phong trào thi đua đảm bảo ngày công sản lượng trong tháng góp phần hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017 với mức tiền thưởng là 100.000đồng/người. Đến cuối tháng 11, đã khen thưởng cho 4.003 lượt CNKT đảm bảo ngày công lao động và công nhân chế biến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chế biến mủ tháng 9, tháng 10 và tháng 11 với tổng số tiền khen thưởng là 537,47 triệu đồng. Trong tháng 12, Công ty sẽ tiếp tục khen thưởng phong trào đảm bảo ngày công lao động với số tiền 200.000 đồng/người.Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Chánh Văn phòng Công ty (bìa trái) trao giấy khen cho tập thể Nông trường và 11 Đội sản xuất hoàn thành KHSL năm 2017.


Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Chánh Văn phòng Công ty (thứ 5 bên trái qua) trao giấy khen cho tập thể Đội 3 – NTCS Nhà Nai hoàn thành KHSL năm 2017.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn công ty.