PHR thông báo giá thu mua mủ ngày 09.12.2018 (Áp dụng đến khi có thông báo khác): 246 đ/độ TSC; Hộ thường xuyên 248 đ/độ TSC; mủ tạp, chén: 10.000 đ/kg Liên hệ: Mrs. Linh 0387.069.131; Mrs. Yến Vân 0976.555.7038