Thứ sáu, 29/03/2019
PHR: Thu mua gần 20.000 tấn mủ
Năm 2018 là năm thứ 8 liên tục Công ty  CPCS Phước Hòa có sản lượng thu mua trên 10.000 tấn mủ. Cụ thể, năm qua công ty thu mua gần 20.000 tấn mủ, đạt 118,36 % kế hoạch, cũng là năm thứ 2 thu mua trên 15.000 tấn.
Ông Huỳnh Văn Bảo - TGĐ VRG thừa ủy quyến trao bằng khen của thủ tướng cho đại diện tập thể và cá nhân công ty

Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG, thừa ủy quyền trao bằng khen của Thủ tướng cho đại diện tập thể và cá nhân công ty

Theo báo cáo tại Hội nghị Đại biểu người lao động vào ngày 28/03, của Công ty Cp Cao su Phước Hòa, năm qua công ty đã khai thác được trên 13.000 tấn mủ quy khô, đạt trên 100%  kế hoạch. Năng suất bình quân đạt trên 2 tấn/ha, tiếp tục duy trì năm thứ 9 liên tiếp là thành viên CLB 2 tấn thuộc VRG. Các nông trường, công ty con trực thuộc Công ty đều đạt và vượt kế hoạch năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đặc biệt, năm thứ 8 liên tục công ty có sản lượng thu mua trên 10.000 tấn. Cụ thể, năm qua công ty thu mua gần 20.000 tấn mủ, đạt 118,36 % kế hoạch, cũng là năm thứ 2 thu mua trên 15.000 tấn. Sản lượng chế biến và tiêu thụ đạt trên 31.000 tấn mủ thành phẩm các loại, giá bán bình quân 32,97 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu công ty mẹ 1.664,86 tỷ đồng, đạt 106,27% KH; Lợi nhuận sau thuế đạt 518,31 tỷ đồng. Tổng doanh thu hợp nhất trên 2.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách 202,42 tỷ đồng. Chia cổ tức 20%/mệnh giá.

Song song đó, qua các buổi đối thoại định kỳ được tổ chức thường xuyên, công ty đã lắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người lao động, giải quyết tốt nhất các khúc mắc cho công nhân lao động.  Thông qua các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, các chế độ chính sách, công tác an sinh xã hội được công ty chăm lo đầy đủ cho người lao động. Khen thưởng động viên kịp thời giúp họ yên tâm gắn bó với công ty. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp Tập đoàn, bầu ban đại diện đối thoại định kỳ với người lao động.

Đại diện lãnh đạo  VRG trao bằng khen Tập đoàn cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động

Đại diện lãnh đạo VRG trao bằng khen Tập đoàn cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt NAm trao cở thi đua xuất sắc cho tập thế cá nhân công ty

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam trao cờ thi đua và bằng khen cho các tập thế và cá nhân đạt thành tích trong sản xuất kinh doanh

Được biết, nhằm giảm suất đầu tư, tiếp tục hạ giá thành sản phẩm, năm 2019 công ty sẽ củng cố hơn nữa các công tác trồng xen canh, áp dụng KHKT trong sản xuất các loại nông sản theo phương thức công nghệ cao. Tập trung thu gọn các đầu mối sản xuất không hiệu quả, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất khu công nghiệp trên đất cao su, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả sử dụng đất.

Cac đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết thống nhất danh danh đại biểu tham dự hội nghị cấp têna

Các đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết thống nhất danh danh sách đại biểu tham dự hội nghị cấp trên


Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam