Thứ sáu, 23/02/2018
Thương hiệu “Cao su Việt Nam”: Sản phẩm chất lượng, uy tín và bền vững
Thương hiệu ngành “Cao su Việt Nam” đang được Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) từng bước xây dựng trên các chuẩn mực về “chất lượng” và “uy tín” với các tiêu chí liên tục cải tiến theo xu hướng phát triển bền vững của thị trường và được nhận diện qua hình ảnh của Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”.
VRA trao bằng khen và giấy chứng nhận cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc việc tuân thủ Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu Cao su Việt Nam và 9 Hội viên được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu Cao su Việt Nam năm 2017. Ảnh: P.L

VRA trao bằng khen và giấy chứng nhận cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc việc tuân thủ Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu Cao su Việt Nam và 9 Hội viên được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu Cao su Việt Nam năm 2017. Ảnh: P.L

Nhãn hiệu này đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ trong nước từ cuối năm 2014 và tại một số thị trường trọng điểm ngoài nước từ năm 2017.

Các sản phẩm mang Nhãn hiệu “Cao su Việt Nam” được (VRA) chứng nhận là sự khẳng định việc đảm bảo những tiêu chí về chất lượng và uy tín.

Thứ nhất, về tính hợp pháp của sản phẩm: Được sản xuất tại nhà máy có giấy phép của doanh nghiệp đã có nhãn hiệu hàng hóa riêng được bảo hộ trong nước và khuyến khích được bảo hộ ở nước ngoài; nguồn nguyên liệu hợp pháp và có thể truy xuất được.

Thứ hai, đảm bảo chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất ổn định: Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm được công bố theo quy định pháp luật và tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn của Hiệp hội; quản lý chất lượng theo chuẩn ISO hoặc tương đương; khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn ISO về quản lý môi trường ISO 14001; quản lý năng lượng ISO 50001; quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2015; các hệ thống quản lý tiên tiến khác; doanh nghiệp có năng lực kiểm soát chất lượng sản phẩm thường xuyên thông qua phòng KCS kiểm tra chất lượng, phòng kiểm phẩm tự thành lập hoặc liên kết với các phòng được công nhận theo tiêu chuẩn quốc gia (VILAS) và quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005; đạt kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm do Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam đánh giá theo phương pháp lấy mẫu của ISO 2589-1:1999 và được Tổ Chuyên gia thẩm định về quy trình sản xuất.

Thứ tư, sản xuất có hiệu quả kinh tế và uy tín: Đạt kết quả tốt về tài chính, thị trường xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, danh hiệu khen thưởng và ý kiến đánh giá của khách hàng. Không có hoặc nếu có khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng, phải được giải quyết thỏa đáng.

Thứ năm, thực thi trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường đầy đủ, nghiêm túc: Doanh nghiệp được xác nhận không vi phạm pháp luật về thuế, bảo đảm chế độ chính sách đối với người lao động, nhà máy được cơ quan chức năng đánh giá đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường, khuyến khích có báo cáo và kế hoạch hàng năm về công tác xã hội và môi trường.

Trong năm đầu tiên 2016 triển khai Dự án Xây dựng và phát triển Thương hiệu “Cao su Việt Nam, có 6 doanh nghiệp tiên phong đăng ký tham gia và đã có 22 sản phẩm thuộc 11 nhà máy được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu “Cao su Việt Nam”. Năm 2017, là năm thứ hai của Dự án, số lượng Hội viên và sản phẩm tham gia tăng nhiều hơn với 46 sản phẩm thuộc 18 nhà máy của 10 doanh nghiệp, trong đó, có những doanh nghiệp tiên phong tiếp tục mở rộng sản phẩm tham gia. Thực tế này cho thấy nhiều Hội viên mong muốn gắn Logo “Cao su Việt Nam” trên mặt hàng cao su thiên nhiên. Đây là yếu tố cơ bản góp phần xây dựng Thương hiệu “Cao su Việt Nam” từ những sản phẩm được chứng nhận về chất lượng, uy tín và sản xuất bền vững.

Đến cuối năm 2017, sau 2 năm triển khai xây dựng Thương hiệu “Cao su Việt Nam”, đã có 13 Hội viên được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” trên 54 sản phẩm của 24 nhà máy.

Năm 2018, các tiêu chí xét chọn sản phẩm mang Nhãn hiệu “Cao su Việt Nam” được mở rộng hơn nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường: Chất lượng được kiểm soát và cải tiến liên tục; Đảm bảo uy tín thương mại và tuân thủ pháp luật; Cam kết về trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường; Thực hiện tích cực các giải pháp phát triển bền vững.

Với thực trạng hệ thống chứng nhận trên thế giới đối với cao su thiên nhiên chưa phát triển nhiều, việc triển khai Nhãn hiệu “Cao su Việt Nam” sẽ là dấu chứng nhận tin cậy cho những sản phẩm đáp ứng xu thế mới của thị trường và hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận những khách hàng “lớn” đang tìm kiếm nguồn nguyên liệu và sản phẩm bền vững với chính sách thu mua ổn định và giá cả ưu đãi.

Tham gia sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận và xây dựng Thương hiệu “Cao su Việt Nam” cũng là cơ hội để doanh nghiệp được hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành trong quá trình thẩm định về những giải pháp cải tiến quy trình sản xuất, khắc phục các mặt hạn chế, nâng cao trình độ quản lý và củng cố năng lực kiểm soát chất lượng. Đồng thời, doanh nghiệp có sản phẩm mang Nhãn hiệu “Cao su Việt Nam” được Hiệp hội ưu tiên trong các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh, giới thiệu khách hàng mới, hội thảo, tập huấn… để tạo điều kiện phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam