Lịch sử hình thành

Từ khi thành lập vào ngày 25 tháng 2 năm 1982, đến nay, với nhiều tên gọi khác nhau, Công ty cổ phần cao su Phước Hoà, đã trải qua 30 năm xây dựng và phát triển.

Sau năm 1975, tiền thân của công ty là Quốc doanh cao su Phước Hoà, được thành lập trên cơ sở là đồn điền cao su J.lab be' (Plan tations de Phước Hoà được thành lập trước năm 1927) do người Pháp quản lý và khai thác. Đến tháng 2 năm 1982, là Công ty cao su Phước Hoà, và đến ngày 26 tháng 11 năm 2007, theo Quyết định số 1194/ QĐ-CSVN, của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

30 năm xây dựng và phát triển, trên vùng đất chiến khu Đ lịch sử. Từ diện tích vườn cây cao su khai thác còn lại của Pháp là 699 ha, bị chiến tranh tàn phá, cây cằn cỗi, năng suất thấp; cơ sở vật chất máy móc trang thiết bị, vốn tài sản cố định không đáng kể...Ngày nay Công ty đã quản lý trên 16.000 ha cao su trải rộng trên 3 huyện Tân Uyên, Bến Cát và Phú Giáo thuộc tỉnh Bình Dương, năng suất vườn cây, năng suất lao động, tiền lương bình quân, tỷ suất lợi nhuận đứng trong tốp đầu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Công ty luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao; thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng; chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước; góp phần tích cực và xứng đáng vào quá trình phát triển của Tập đoàn, của địa phương, làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn, nông nghiệp trên địa bàn, trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa không ngừng phát triển. Vị thế và uy tín của Công ty được khẳng định. Công ty chủ động chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đẩy mạnh đầu tư đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa sở hữu chủ nhằm giữ bền vững tốc độ tăng trưởng kinh tế và xây dựng thương hiệu có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.