PHR thông báo giá thu mua mủ ngày 23.06.2022 (Áp dụng đến khi có thông báo khác): 323 đ/độ TSC; Trên 1 tháng giá: 325 đ/độ TSC; mủ tạp, chén: 10.500 đ/kg Liên hệ: Nhà máy: Bố Lá 0986.840.564; CuaParis 0986.840.364.

 

Báo giá chính thức: