PHR thông báo giá thu mua mủ ngày 31.10.2022: Giá: 271 đ/độ TSC ; Trên 1 tháng giá: 275 đ/độ TSC; Mủ tạp, chén: 9.500 đ/kg ; Liên hệ: NM Bố Lá: 0986.840.564 ; CuaParis: 0986.840.364.

 

File đính kèm: