Thứ ba, 06/04/2021
PHR: Công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ

Ngày 02/4/2021, lãnh đạo Công ty đã công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ thuộc diện Công ty quản lý.

Theo đó, bà Trương Thảo Ly - Phó phòng Tổ chức Lao động Tiền lương công ty thay mặt lãnh đạo Công ty công bố các quyết định của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng công ty đối với ông Trần Đình Chiến, Trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp công ty đối với bà Lê Thị Cẩm Vân, Trưởng phòng Công nghiệp công ty đối với ông Nguyễn Văn Tính; bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc NTCS Lai Uyên (ông Trần Minh Hoàng), Phó Giám đốc NTCS Nhà Nai (ông Nguyễn Văn Xinh); luân chuyển Giám đốc NTCS Lai Uyên (ông Trần Minh Hoàng) giữ chức vụ Giám đốc NTCS Hưng Hòa, Giám đốc NTCS Hưng Hòa (ông Trần Văn Nhẫn) giữ chức vụ Giám đốc NTCS Lai Uyên; điều động Phó Giám đốc Xí nghiệp CKCB&XD (ông Nguyễn Văn Tỷ) giữ chức vụ Phó phòng Công nghiệp công ty./.
Ông Huỳnh Kim Nhựt - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty (Bìa phải) và
ông Nguyễn Văn Tược - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty (Bìa trái)
trao quyết định và hoa chúc mừng ông Trần Đình Chiến được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng công ty
và bà Lê Thị Cẩm Vân được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp công ty.

Nguồn: Văn phòng Công ty