Thứ ba, 14/04/2020
VinaCapital trở thành cổ đông lớn tại Cao su Phước Hòa (PHR)

Hai quỹ do VinaCapital quản lý là VOF Investment Limited và CTCP Quản lý quỹ VinaCapital đã mua vào tổng cộng 110 nghìn cổ phiếu PHR, qua đó nâng số lượng cổ phiếu PHR mà nhóm quỹ VinaCapital nắm giữ lên 6,77 triệu, tương ứng tỷ lệ 5,01%.

Nhóm quỹ do VinaCapital quản lý vừa báo cáo trở thành cổ đông lớn tại CTCP Cao su Phước Hòa (PHR). Theo đó, hai quỹ do VinaCapital quản lý là VOF Investment Limited và CTCP Quản lý quỹ VinaCapital đã mua vào tổng cộng 110 nghìn cổ phiếu PHR, qua đó nâng số lượng cổ phiếu PHR mà nhóm quỹ VinaCapital nắm giữ lên 6,77 triệu, tương ứng tỷ lệ 5,01%.

Được biết, trong quý 1 vừa qua, Phước Hòa ước đạt tổng doanh thu công ty mẹ 334,68 tỷ đồng, tăng 18,44% so với cùng kỳ, hoàn thành 13,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 172,46 tỷ đồng, tăng 158,47% so với cùng kỳ và hoàn thành 15% kế hoạch.

Sang quý 2, Phước Hòa đặt kế hoạch khai thác 2.277 tấn mủ quy khô (19,8% KH năm), thu mua 2.250 tấn mủ quy khô (14,06% KH năm). Sản lượng cao su tiêu thụ 3.620 tấn mủ quy khô (9,15% KH năm) với giá bán bình quân 32 triệu đồng/tấn, thấp hơn so với quý 1.

Dù vậy, Phước Hòa vẫn đặt kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ quý 2 đạt 480 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng.

Phước Hòa cho biết sẽ xây dựng phương án cho từng kịch bản cụ thể ứng phó với đại dịch Covid-19 và làm việc với CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) và Công ty VSIP về tiến độ chi trả tiền hỗ trợ đền bù để công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Phước Hòa sẽ thực hiện tái cơ cấu toàn diện các dự án đầu tư, đặc biệt tại CTCP Cao su Trường Phát và Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa – Kampong Thom.

Ngoài ra, Phước Hòa sẽ trình Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (GVR) giao Phước Hòa làm nhà đầu tư 2 KCN – Đô thị - Dịch vụ Hội Nghĩa và Bình Mỹ, trước mắt thành lập Ban quản lý dự án KCN – Đô thị - Dịch vụ Hội Nghĩa.

Công ty cũng cho biết sẽ tham gia góp vốn đầu tư và kinh doanh các ngành nghề phục vụ cho các KCN – Đô thị - Dịch vụ như cấp điện, cấp nước, hạ tầng viễn thông, xử lý chất thải, nước thải, cây xanh…

 

Nguồn: cafef.vn